@WORK

Jeg arbejder i DR som digital teknologipartner, hvor jeg dels er bindeled mellem forretning og deres behov samt teknik og leverancecentre. Desuden arbejder jeg med digital innovation, hvor jeg afprøver og udfordre måden vi arbejder på, og producerer i DR.

PRIVATE

Jeg er gift med Dorte. Sammen har vi 3 drenge, Carl, Gustav og Walter.

Vi bor i et dejligt hus i Køge, hvortil vi flyttede i 2015.